Followers

Petua Belajar 5R-STUV

  1. Recopy  (salin semula)
  2. Rework all model 5x  (buat semula contoh/cepat/5x)
  3. Recite out loud Repeatedly (lafaz kuat berulang kali)
  4. Recheck  (semak semula)
  5. Reasonnablenes  (jawapan berpatutan/sebaliknya)
  1. S-sumarize  (ringkaskan nota penting)
  2. T-test your self  (uji diri anda)
  3. U-use  (gunakan)
  4. V-visualize  (bayangkan selalu)

No comments:

Post a Comment